Najbezpečnejšie tankovanie

Je samoobslužný režim

Ako funguje náš samoobslužný režim?

Nonstop, rýchlo a spoľahlivo. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob tankovania, ktorý vám umožňuje kúpiť si palivo kedykoľvek bez ohľadu na to, či na čerpačke pracovník je, alebo nie. Nestrácajte zbytočne čas, vyskúšajte náš bezpečný a hygienický samoobslužný režim aj vy.

Samoobslužné tankovanie: najbezpečnejšia možnosť v období koronavírusu

Vzhľadom na súčasnú situáciu je bezpečnejšie využiť práve samoobslužný režim. Neprichádzate pri ňom do kontaktu s obsluhou. Platenie vybavíte na tankovacom stojane, takže nie ste nútení čakať v radoch v blízkosti ďalších zákazníkov.

ČO MÔŽETE PRE SVOJU MAXIMÁLNU OCHRANU UROBIŤ VY: Aj počas samoobslužného režimu používajte pri tankovaní a platení ochranné rukavice, ktoré máte k dispozícii bezplatne na každej čerpačke. Noste ochranné rúško a dodržiavajte medzi sebou bezpečné odstupy. Ďakujeme vám.

Samoobslužný režim počas prítomnosti obsluhy

Ani počas pracovných hodín nemusíte prísť do kontaktu s pracovníkom čerpačky. Po natankovaní môžete jednoducho pristúpiť k výdajnému stojanu a zaplatiť priamo na ňom. Platba cez deň prebieha podobne, ako akékoľvek bežné platenie kartou, na ktoré ste zvyknutí z obchodov. Natankovanú sumu uhradíte priložením karty k platobnému terminálu vo výdajnom stojane alebo jej zasunutím do stojana a zadaním PIN kódu.

V prípade, že využívate aplikáciu GooglePay alebo ApplePay, viete natankovanú sumu zaplatiť aj priložením mobilu k terminálu.

Samoobslužný režim bez prítomnosti obsluhy

Ak na čerpačke nie je náš pracovník (v nedeľu, v noci a počas prestávok), samoobslužný režim prebieha s malou obmenou, tzv. predautorizáciou.

Najprv si na tankovacom stojane určíte sumu, za ktorú chcete maximálne natankovať. Potom sa tankovacia pištoľ odblokuje, vy si načerpáte palivo a môžete pristúpiť k plateniu na výdajnom stojane. Pozrite sa na to:

Čo je predautorizácia?

Ide o rezervovanie maximálnej sumy na tankovanie na vašom účte, ktoré urobíte na stojane pred tankovaním. Bez neho vás systém v samoobslužnom režime k tankovaniu nepustí.

Keď natankujete, banka vám z účtu odčíta presnú sumu, za ktorú ste palivo načerpali. V prípade, že bola táto suma nižšia ako tá, ktorú ste na tankovanie rezervovali na začiatku – rozdiel vám odblokuje a vy s peniazmi môžete opäť disponovať. Na náš účet pošle vaša banka vždy len presnú sumu za tankovanie. Rozdiel medzi uhradenou sumou a rezervovanou sumou ostáva vždy na vašom účte. Celý proces predautorizácie je riadený výlučne bankovým systémom, do ktorého nemáme možnosť vstúpiť.

Ešte viac informácií o predautorizácii nájdete v našich FAQ.