Quality system complex

To najlepšie pre Vás

NIČ NIE JE DÔLEŽITEJŠIE AKO KVALITA

Na Olivách ponúkame vysoký štandard kvality, na aký ste zvyknutí pri veľkých sieťach čerpacích staníc. Dosahujeme ho pomocou nášho špeciálneho - sedemhviezdičkového systému kvality. Ten zabezpečuje, aby všetky činnosti, ktoré prebiehajú na čerpačkách, boli realizované na 100 % a vy ste vždy dostali len to najlepšie.

TRANSPARENTNOSŤ

Dobrej čerpačke stačí málo. Hrať férovo. Preto zverejňujeme všetky výsledky kontrol, aby si naši zákazníci sami mohli urobiť obraz o našej kvalite a fungovaní. Nezabúdame na etický kódex zamestnávateľa a dôsledne si plníme i všetky záväzky voči našim zamestnancom či štátnym inštitúciám.

Pozrite sa, ako dopadli posledné kontroly:

Certifikáty ČS Oliva Bánovce nad Bebravou
Certifikáty ČS Oliva Bratislava Dúbravka
Certifikáty ČS Oliva Bratislava Petržalka
Certifikáty ČS Oliva Bratislava Rača
Certifikáty ČS Oliva Galanta
Certifikáty ČS Oliva Hlohovec
Certifikáty ČS Oliva Ilava
Certifikáty ČS Oliva Komárno
Certifikáty ČS Oliva Košice
Certifikáty ČS Oliva Levice
Certifikáty ČS Oliva Liptovský Mikuláš
Certifikáty ČS Oliva Pečeňady
Certifikáty ČS Oliva Pernek
Certifikáty ČS Oliva Piešťany
Certifikáty ČS Oliva Prešov
Certifikáty ČS Oliva Rovinka
Certifikáty ČS Oliva Rožňava
Certifikáty ČS Oliva Senica
Certifikáty ČS Oliva Sládkovičovo
Certifikáty ČS Oliva Stará Ľubovňa
Certifikáty ČS Oliva Veľký Krtíš
Certifikáty ČS Oliva Žiar nad Hronom

KVALITA

V celej sieti sledujeme, certifikujeme a deklarujeme dodržiavanie najvyššej kvality od výroby po natankovanie vášho auta. Naše štandardy si žiadajú, aby sme spolupracovali výlučne s renomovanými dodávateľmi, ktorí produkujú špičkové palivá. O palivá je skvele postarané aj po príchode na čerpačky Oliva. Vďačíme za to najnovším technológiám a zamestnancom, ktorí sú skúsení odborníci a fanúšikovia motorizmu zároveň. 

Naša sieť je súčasťou Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO). Tvoria ju rozhodujúce spoločnosti v tomto priemyselnom odvetví. Našimi spoločnými prioritami sú vysoká kvalita výrobkov, spoľahlivosť, vysoká úroveň poskytovaných služieb a tiež maximálna spokojnosť zákazníka.

DODÁVATELIA

Naši dodávatelia spĺňajú tie najprísnejšie kritériá kvality. Ich výrobné procesy sú pod neustálou kontrolou. Spolupracujeme s domácim Slovnaftom, rakúskym OMV a českým Unipetrolom. Overenie kvality každej jednej dodávky paliva nezávislým atestom nájdete priamo na čerpačkách. Je dostupný na vyžiadanie.

DOPRAVA

Aj transport paliva si vyžaduje tú najvyššiu kvalitu. Preto ho prepravujeme vlastnou flotilou certifikovaných cisternových vozidiel, príp. využívame špecializovaných certifikovaných dopravcov, ktorí spĺňajú podmienky prepravy ADR a Incoterms.

TECHNOLÓGIA

Sme sieť čerpačiek, ktorá sa môže pochváliť tými najmodernejšími technológiami od renomovaných výrobcov. Naše skladovacie nádrže, potrubia, moderný riadiaci systém s indikáciou netesností a prítomnosti vody a výdajné stojany vybavené dvojitou filtráciou spoľahlivo fungujú. Rovnako ako prietokové meradlá výdajných stojanov, ktoré sú pravidelne metrologicky overované.

Na všetkých našich čerpačkách môžete tankovať v samoobslužnom režime s platbou priamo na výdajnom stojane. Ako na to sa môžete pozrieť tu.

SERVIS

Štandardná starostlivosť o technológie je u nás samozrejmosťou. A berieme ju vážne. Kvalitu servisu na Oliva čerpačkách potvrdzujú činnosti, ktoré pravidelne vykonávame nad rámec štandardu. Okrem pravidelných revízií, odborných skúšok, čistení nádrží a pod., venujeme pozornosť aj preventívnej údržbe, ku ktorej patrí napríklad výmena filtrov a remeňov na výdajných stojanoch pred uplynutím ich životnosti alebo vzorkovanie a kontrola palív nezávislým certifikovaným laboratóriom Petrolab. Na dobrú čerpačku stačí málo. Snaha ponúknuť viac.

Pozrite sa, ako dopadli posledné merania účinnosti odsávania benzínových výparov, vykonávané z dôvodu ochrany ovzdušia:

ĽUDIA

Naši zamestnanci sú skúsení profesionáli, ktorí sa neustále vzdelávajú. Vďaka nim všetky technológie čerpačiek pracujú pod neustálym odborným dohľadom. Zároveň sa starajú aj o váš dobrý pocit z návštevy Olivy.

Naši kolegovia na čerpačkách robia všetko pre to, aby ste aj teraz mohli na Olivách bezpečne tankovať. Okrem toho, že zabezpečujú plynulý chod našich prevádzok, chránia zdravie vás, našich zákazníkov, tým, že používajú ochranné rúška aj rukavice a pravidelne dezinfikujú čerpačky. Radi by sme sa im i takto poďakovali a požiadali vás, aby ste pri tankovaní používali ochranné rukavice, ktoré máte bezplatne k dispozícii na každej čerpačke a uprednostnili bezkontaktnú platbu na výdajnom stojane. Ako na to si môžete pozrieť tu.