Zaujímajú vás

Novinky?

28.03.2019

Z laboratória. Bod vzplanutia.

Po hustote šťavy je tu ďalšia časť nášho seriálu o kvalite nášho paliva. Bod vzplanutia je ďalším z parametrov, ktoré si dávame testovať pri motorovej nafte odborníčkami v chemickom laboratóriu. Pozor, horľavina!

Pri horľavých kvapalinách rozlišujeme rôzne triedy požiarnej nebezpečnosti. Podľa toho, do ktorej z týchto tried konkrétna kvapalina patrí, sú kladené odlišné nároky na to, ako s nimi narábať. Napr. ako ich skladovať, označovať obaly a priestory, kde môže byť takáto horľavina uskladnená. Motorová nafta je zaradená do 3. triedy požiarnej nebezpečnosti (bod vzplanutia nad 55 °C do 100 °C) a platia pre ňu príslušné pravidlá. V prípade, že je bod vzplanutia nižší ako 55 °C, malo by sa s naftou zaobchádzať ako s kvapalinou 2. triedy nebezpečnosti, takže podstatne opatrnejšie.


Čo indikuje nízky bod vzplanutia

V extrémnej situácii by mohlo dochádzať k samovznieteniu nafty na špičke vstrekovacej trysky, čo môže viesť k jej poškodeniu. V každom prípade nízky bod vzplanutia najčastejšie znamená, že nafta je kontaminovaná benzínom a tomu treba predchádzať. Stáva sa to napr. vtedy, keď nie sú pri stáčaní do podzemných nádrží použité samostatné hadice na Diesel a Natural, keď cisterna disponuje iba jedným prietokomerom, alebo ak pred plnením do cisterny nebola skladovacia komora dôkladne vyprázdnená. Aj priamo na čerpačke sa teda ešte stále rozhoduje, či natankujete kvalitnú šťavu. Hoci ju predtým vzali z rovnakého zdroja viaceré čerpacie stanice. 

Ozaj kvalitnej nafte musí jednoducho vyjsť v laboratóriu aj tento parameter v rámci normy.

Zariadenie Pensky-Martens (uzavretý téglik), ktoré sa používa na stanovenie teploty vzplanutia motorovej nafty.