Zaujímajú vás

Novinky?

28.03.2019

Z laboratória. Viskozita motorovej nafty.

Po hustote a bode vzplanutia sa dostávame k ďalšiemu parametru, ktorý určuje kvalitu paliva v našich autách. V laboratóriu nám pri testoch paliva vždy prekontrolujú aj viskozitu. Čo si pod viskozitou predstaviť?

Zjednodušene môžeme povedať, že viskozita je odpor alebo odolnosť kvapaliny voči tečeniu. V praktickom živote sa dá pozorovať nízka viskozita vody, oproti relatívne vysokej viskozite olivového oleja, sirupu alebo šampónu. Viskozita kvapalín klesá so stúpajúcou teplotou. Príkladom je med, ktorého viskozita sa výrazne mení podľa bežných vonkajších teplôt. Podobným príkladom je smola, ktorá má pri teplotách blízkych nule takmer pevnú konzistenciu, no v lete na slnku, keď teploty dosahujú 50 °C, sa rozteká.

Med ako príklad viskozity, ktorá sa mení v závislosti od teploty.

Ako je to s viskozitou palív, ktoré tankujete na Olivách

Benzín má nižšiu viskozitu ako voda, preto si aj pri nízkych teplotách zachováva dobrú „tekutosť“. Motorový nafta ju má vyššiu a spôsobuje horšie rozptýlenie paliva v zmesi so vzduchom. Kvapôčky, ktoré vznikajú pri vstreknutí sú väčšie, menej sa vyparujú, horšie vyplnia spaľovací priestor a menej sa rozptýlia. Okrem toho môže vyššia viskozita spôsobovať oneskorenie vstreku, zníženie dávky vstrekovaného paliva a vyššiu variabilitu vstrekovaných dávok, t. j. dávky nie sú rovnaké.

Viskozita nafty v praxi

Keďže počas chodu sa motor zohrieva a viskozita nafty sa znižuje, negatívne prejavy vysokej viskozity sú badateľné najmä pri studených štartoch v zime. Viskozita paliva sa zvyšuje aj primiešavaním biozložky, no pri jej súčasných množstvách nie je motor ohrozený. Ak si čerpačka pravidelne dáva kontrolovať svoje palivo v laboratóriu, predíde tak vyššie spomínaným nástrahám a vodiči môžu pokojne spávať aj štartovať v chladných zimných ránach.

Aktuálne Olivy nájdete na našej stránke v sekcii ČERPAČKY