Zaujímajú vás

Novinky?

28.03.2019

Kvalita paliva. Čistota pol života.

Všetci sa zhodneme, že kvalita paliva je dôležitá. Vieme ju ako bežní spotrebitelia rozpoznať?

Normy určujú, aké má mať palivo zloženie, vlastnosti, aj ako sa má správať za konkrétnych podmienok. Súlad paliva s normou je garanciou, že ju môžete bezpečne tankovať, pretože motor a vstrekovacia sústava vášho auta boli výrobcom navrhnuté práve na použitie s takýmto palivom. Kvalita pohonných hmôt vyrábaných v SR a dodávaných do SR renomovanými spoločnosťami je v dnešnej dobe veľmi dobrá. Jediné, čo ju môže naštrbiť je ľudský faktor.

Pravidelná údržba našich Olív prebieha párkrát za rok.


Kvalitu paliva neovplyvňuje len zloženie paliva

Preto sme citliví na neodbornú manipuláciu pri vypúšťaní paliva do podzemných nádrží, dlhodobé skladovanie a údržbu skladovacích a výdajných zariadení. S palivom narábame profesionálne. Dvakrát za rok každá čerpačka absolvuje preventívnu prehliadku, pričom vymeníme filtre a skontrolujeme, čo treba. Denne si dávame záležať na tom, aby boli výdajné stojany aj ich okolie čisté. Takisto ako je pre nás samozrejmosťou pravidelná kontrola vzoriek v laboratóriu.

Kontrola čistoty podzemných nádrží na naftu a benzín v Galante.