Zaujímajú vás

Novinky?

27.03.2019

Destilačná skúška

Zaujíma vás, čo sa deje v chemickom laboratóriu pri kontrole paliva? Jedným z testov kvality je aj destilačná skúška.

Chemické laboratórium 


Čo dokáže destilačná skúška zistiť

Jednoducho povedané, testujú sa pri nej teploty varu našeho paliva v rôznych fázach destilácie. Skúma sa teplota na začiatku destilácie (moment, keď odkvapne prvý kondenzát do odmerného valca). Ďalej tzv. stredný bod varu (teplota, kedy sa odparí a skondenzuje polovica objemu vzorky paliva). Potom teplota, pri ktorej sa odparí a skondenzuje 95 % objemu. Posledným skúmaným je, tzv. suchý bod, teda teplota, pri ktorej sa odparí posledná kvapka paliva z dna destilačnej banky.


Čo nám povie tento test o kvalite?

Výsledky destilačnej skúšky nafty aj benzínu musia byť v presne stanovených intervaloch. V prípade, že norma nie je splnená, naznačuje to, že niečo nie je v poriadku so zložením skúmaného paliva. Palivo môže byť kontaminované iným uhľovodíkom, ktorý sa do paliva dostal nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo bol primiešaný úmyselne.