Zaujímajú Vás

Novinky?

30.10.2020

Oliva sa stala členom Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu

Sappo obdl

Naša sieť patrí medzi renomované spoločnosti, ktoré spolu tvoria Slovenskú asociáciu petrolejárskeho priemyslu a obchodu (SAPPO). Ide o rozhodujúce spoločnosti v tomto priemyselnom odvetví. Našimi spoločnými prioritami sú vysoká kvalita výrobkov, spoľahlivosť, vysoká úroveň poskytovaných služieb a tiež maximálna spokojnosť zákazníka.

Členské spoločnosti SAPPO dosahujú veľmi dobré výsledky v kvalite predávaných pohonných hmôt. Je to vďaka aplikácii vlastného kontrolného systému akosti, neustálej starostlivosti o kvalitu pohonných hmôt, certifikácii výrobcov, distribútorov i prepravcov a uplatňovaniu etických pravidiel SAPPO. Tieto pravidlá sú zamerané na zákazníka a šetrný prístup k ochrane životného prostredia.