Zaujímajú Vás

Novinky?

16.03.2020

Bezpečné tankovanie

Vzhľadom na výskyt a šírenie koronavírusu na Slovensku by sme chceli vás, našich zákazníkov, požiadať, aby ste dbali na zvýšenú ochranu svojho zdravia aj pri tankovaní.

Vo vlastnom záujme uprednostnite platbu kartou alebo mobilom priamo na stojane. Ako na to si môžete pozrieť tu. Zároveň vám odporúčame, aby ste použili jednorazové ochranné rukavice, ktoré sú dostupné na našich čerpačkách.

Každý z nás môže prispieť k spomaleniu šírenia koronavírusu zodpovedným a ohľaduplným správaním. Ďakujeme.